Zastrzeżenie dotyczące ryzyka

Handel na rynku Forex oferuje potencjalnie duże nagrody, ale również potencjalnie znaczące ryzyko. To rynek, który rośnie w ciągu dnia, zapraszając zarówno początkujących, jak i doświadczonych handlowców. Jednak handel na rynku Forex nie jest automatycznie równy dużym zyskom.

Jako przedsiębiorca, musisz być w pełni świadomy ryzyka, które chcesz podjąć podczas handlu Forex. Musisz upewnić się, że masz wiedzę na tyle o tym, jak działa rynek. A co najważniejsze, trzeba być w pełni świadomi, że zyski nie są gwarantowane i znaczne straty są prawdopodobne. 

Każdy przedsiębiorca wie, że nie może handlować z ilością pieniędzy, których nie można sobie pozwolić na utratę. Ta strona nie popiera ani nie gwarantuje zarobków w handlu Forex. Nie twierdzi ona, że reprezentuje każde konto, które pomyślnie osiągnęło zyski lub straty podobne do tych, które zostały omówione w niniejszym dokumencie. Co więcej, dotychczasowe wyniki każdej metodyki lub systemu obrotu nie muszą odzwierciedlać ani sugerować podobnego rezultatu w przyszłości.

CFTC (Commodity Futures Trading Commission) reguła 4,41

“Reguła 4,41 zakazuje CTAs (Commodity Trading Advisors) od reklamy w sposób, który zatrudnia oszukańcze urządzenie lub obejmuje jakąkolwiek transakcję lub przebieg działalności, która działa jako oszustwo lub oszustwa na każdym istniejącym lub potencjalnym uczestnikiem lub klientem puli.”

Wyniki tych transakcji są tylko hipotetyczne lub symulowane z nieodłącznymi ograniczeniami. W odróżnieniu od wyników rzeczywistych rekordów wydajności, wyniki te nie odzwierciedlają rzeczywistego obrotu. Nie są one przedmiotem rzeczywistych warunków rynkowych, takich jak brak płynności, ponieważ te transakcje nie są realizowane na rynku Forex. Wyniki te mogą być niewyrównane lub nadmiernie skompensowane. Ogólnie rzecz biorąc, hipotetyczne lub symulowane programy transakcyjne są projektowane z korzyścią dla określonych warunków. Ta strona nie twierdzi, że konto, które podobnie osiąga zyski lub straty, jak pokazano w niniejszym dokumencie.

Nie należy zakładać, że przedstawione tu techniki, metody i wskaźniki skutkują zyskami lub że doprowadzi to do strat. Dotychczasowe wyniki każdej strategii handlowej opublikowanej przez tę stronę nie sugerują jego przyszłej wydajności.

Zawartość i funkcje tej strony internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Nie należy traktować ich jako porad inwestycyjnych. Treści zawarte w niniejszym dokumencie nie są odwołani do handlu. Jako przedsiębiorca, nie wolno polegać na informacjach zawartych w tym dokumencie w podejmowaniu transakcji lub inwestycji, zamiast wykorzystywać dane jako przewodnik. Należy korzystać z informacji jako dodatek do badań na temat handlu Forex, dzięki czemu można tworzyć własne decyzje o swoich transakcjach i inwestycjach. Więcej, należy również poprosić o poradę od doradcy finansowego w sprawie planowanych wydatków.

Hipotetyczne wyniki zrzeczenie się

WYNIKI TYCH TRANSAKCJI SĄ TYLKO HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE Z NIEODŁĄCZNYMI OGRANICZENIAMI. W ODRÓŻNIENIU OD WYNIKÓW RZECZYWISTYCH ZAPISÓW WYNIKÓW, WYNIKI TE NIE ODZWIERCIEDLAJĄ RZECZYWISTEGO OBROTU. NIE PODLEGAJĄ ONE RZECZYWISTYM WARUNKOM RYNKOWYM, TAKIM JAK BRAK PŁYNNOŚCI, PONIEWAŻ TRANSAKCJE TE NIE SĄ REALIZOWANE NA RYNKU FOREX. WYNIKI TE MOGĄ BYĆ NIEOBJĘTE LUB NADMIERNIE SKOMPENSOWANE. OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE PROGRAMY TRANSAKCYJNE SĄ PROJEKTOWANE Z KORZYŚCIĄ DLA OKREŚLONYCH WARUNKÓW. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA NIE TWIERDZI, ŻE KONTO, KTÓRE PODOBNIE OSIĄGA ZYSKI LUB STRATY, JAK POKAZANO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Hipotetyczne lub symulowane wyniki nie odzwierciedlają obrotu na rzeczywistym rynku. Należy pamiętać, że hipotetyczny lub symulowane wydajności może lub nie może być wstecz przetestowane pod kątem dokładności. Spready nie są uwzględniane przy wykonywaniu hipotetycznej lub symulowanej wydajności. Nie ma żadnych roszczeń z rachunku wykazujących dokładne lub zbliżone wyniki zysków i strat są wskazane. 

Zauważ, że dotychczasowe wyniki każdej strategii handlowej nie sugerują takich samych rezultatów w przyszłych osiągnięciach. Wyniki różnią się i nie ma roszczenia klienta osiągnięcia tych samych zysków i strat, jak pokazano w hipotetycznych lub symulowanych spektakli zawartych w niniejszym dokumencie.